Salut, Drets, Acció és un procés que aposta per a enfortir i acompanyar els moviments socials vinculats al dret a la Salut per tal de contribuir a un major enxarxament amb lluites locals i internacionals, aconseguir una major visibilitat i millor capacitat de sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania, resultant en una major capacitat d’incidència política i social.