PRIVATITZACIÓ

PRIVATITZACIÓ

La privatització dels sistemes de salut avança arreu del món, convertint en negoci els drets de totes les persones. La privatització no només genera un sistema discriminatori, que augmenta els riscos per la salut atès que les decisions es prenen en base a comptes de resultats i no en base a la salut de cada persona. També resulta més cara per a l’Estat, fa els moviments de diners més opacs, i per tant afavoreix la corrupció i la descapitalització d’allò públic. 

Veiem-ho!