ENXARXAMENT

La creació del grup motor a nivell local (amb la participació de 7 moviments i col·lectius vinculats al dret a la salut) i internacional (amb col·lectius i activistes vinculats al People’s Health Movement) és, a més d’una estratègia de construcció democràtica del procés, una proposta per a generar enxarxament entre moviments i territoris. D’altra banda, el mateix procés s’orienta a treballar comunitàriament per tal de construir vincles amb altres moviments (feministes, climàtics, anti-totalitaris,…) i a nivell de barri i veïnal. 

Dinamització de rutes d’intercanvi amb iniciatives de salut comunitària. Amb la voluntat de generar sinergies i intercanvi d’experiències més enllà de les aules i dels propis espais de treball programats, organitzarem un parell de rutes dinamitzades que permetin conèixer les diferents iniciatives de salut comunitària al territori. L’acció comunitària en el camp de la salut és una eina valuosa per a la transformació de les desigualtats socials i de salut.