INCIDÈNCIA

Desenvolupament d’un procés d’incidència política i institucional. Mitjançant una estratègia compartida i partint d’un objectiu de transformació estructural de llarg recorregut, defineixi metes tangibles en el curt i mig termini i contempli un seguit d’accions a nivell local/català i almenys una d’abast internacional. La continuïtat en la implementació d’aquesta estratègia col·lectiva estarà liderada pel Grup Motor (GM), amb la participació activa de la xarxa construïda en l’entorn de la IPHU. Pel que fa a les accions a nivell local, es valoraran fórmules com l’impuls d’un procés participatiu a Barcelona i debats al ple municipal, iniciatives de llei/no de llei i debats parlamentaris, entre d’altres.