Projecte

Un huracà ha posat de sobte i inesperadament, la salut al centre del sistema. Però la salut ha estat sempre un pilar fonamental de la vida, l’expressió bàsica i condició primera d’una vida bona i que valgui la pena ser viscuda. És, per tant, un dels eixos sobre els que es construeix la desigualtat (nord-sud, centre-perifèria, rics- pobres…) o sobre els que cal construir la justícia social. 

Durant les últimes dècades els sistemes de salut han patit l’embranzida del sistema capitalista, que ha aconseguit convertir un dret humà fonamental, de nou, en un bé comodificat, comerciable, i un bé d’inversió i de negoci. Des de la crisi econòmica i social que va esclatar el 2008, sistemes sanitaris com els de l’Estat espanyol han patit el seu escapçament, amb l’entrada massiva del capital privat allà on abans s’oferia un servei públic, amb la limitació de l’atenció universal, la introducció de sistemes de re-pagament, o les perilloses derives de financiarització del sistema sanitari a través de les funestes Partenariats Públic-Privats (PPPs). 

Si, com sempre, la defensa del bé comú ha aconseguit mantenir en peu bona part dels principis d’una sanitat pública, universal i de qualitat és gràcies a la ciutadania organitzada i compromesa entorn a moviments socials i col·lectius com la Marea Blanca, la Pasu_Cat, la Xarxa de Dones per la Salut, Yo sí Sanidad Universal, etc. Aquests col·lectius han catalitzat la mobilització social per a defendre la sanitat, han fet incidència per a revertir i millorar lleis als parlaments, han mantingut alerta la ciutadania i han posat a ratlla les agressions i retrocessos. 

Salut, Drets, Acció té una trajectòria de 10 anys, impulsada inicialment com una campanya de Medicus Mundi Mediterrània (MMmed) i Quepo. Durant els seus primers anys, la campanya ha construït dinàmiques de sensibilització i educació transformadora a partir del cinema documental, el debat i la incidència. L’enfocament de la sensibilització sempre ha girat entorn a la justícia global i els diferents factors que impedeixen garantir el dret a la salut al món (determinants socials), fomentant la implicació de la ciutadania en la defensa de la salut, com una lluita política a escala global. 

A partir de 2020, Salut, Drets, Acció es reconverteix en un procés. Alineant-se i acompanyant els moviments socials i col·lectius vinculats al dret a la salut a Catalunya, impulsant dinàmiques d’enxarxament (local i internacional), d’aprenentatge, de comunicació, sensibilització i incidència. Pel que fa a l’enxarxament, es busca aconseguir aliances locals amb moviments feministes, climàtics, anti-feixistes, etc.; i també aliances internacionals amb el principal moviment internacional pel dret a la salut com és el People’s Health Movement. Pel que fa a l’aprenentatge es promourà per primer cop a Catalunya la International People’s Health University, i se’n faran tallers descentralitzats pel territori. En termes de comunicació es buscarà construir campanyes i continguts que serveixin als objectius del moviment. I finalment, es buscarà canalitzar aquestes dinàmiques d’enfortiment cap a processos de mobilització i incidència que permetin generar transformacions estructurals per a la garantia del dret a la salut.