Tornar

Medicaments que no curen

Sensibilitzant sobre donacions inadequades i ús irracional dels medicaments.

"Medicaments que no curen" és un projecte de sensibilització i educació per al desenvolupament sobre la problemàtica de les donacions i l'accés als medicaments als països empobrits. La campanya va néixer l’any 2003, gràcies a la col·laboració entre Farmacèutics Mundi i Medicus Mundi Mediterrània, amb la finalitat de sensibilitzar i transmetre a la població catalana que cooperar no és donar el que ens sobra i d’informar de la problemàtica de les donacions inadequades. L'any 2014 es van actualitzar els materials del projecte, incorporant una aplicació mòbil i una nova pàgina web.

Compartir

Tiim

El mercat il·legal dels medicaments a l'Àfrica.