Tornar

Projecte Captor

Sensors per recollir dades de contaminació

El projecte CAPTOR fa servir sensors de baix cost per recollir dades en tres regions europees molt afectades per la contaminació per ozó troposfèric. Aquests sensors de baix cost, que s’han desenvolupat posant especial cura en la qualitat de les dades, seran gestionats i mantinguts pels propis usuaris. Els objectius del projecte CAPTOR s’adrecen, en general, al problema de la contaminació de l’aire i, particularment, en la monitorització de l’ozò troposfèric. A partir dels gasos que s’emeten en entorns urbans i industrials, a les zones rurals es generen les reaccions químiques que formen aquest gas.

Compartir

Vivir sin aire

La contaminació causa més morts que els accidents de trànsit