Tornar

CLADEM

Comitè d'Amèrica Llatina i el Carib per a la Defensa dels Drets de la Dona.

Cladem és una xarxa feminista que treballa per contribuir a la plena vigència dels drets de la dona. La xarxa gaudeix de 15 delegacions a 15 nacions d'Amèrica Llatina i el Carib. Treballa incidint en la defensa i promovent l'exigibilitat dels drets humans amb una visió feminista i crítica. El naixement de Cladem es remunta a la III Conferència Mundial de la Dona de les Nacions Unides (Nairobi, 1985), on es va observar la necessitat d'articular estratègies a nivell regional, amb la finalitat d'unir tots els esforços per millorar la condició sociojurídica de les dones de cada regió. Així va ser com va néixer Cladem el 3 de juliol de 1987 a San José de Costa Rica.

Compartir

Nada personal

Esterilitzacions forçoses imposades pel Govern.