Tornar

Fardhosa Mohamed

Educació i activisme

L'activista i infermera Fardhosa Mohamed és la directora local de l'organització Safewomanshood i de la Clínica Safeway Medical de Nairobi a Kenya. L'organització ofereix ajuda i suport als refugiats que viuen a Nairobi, així com informació i serveis mèdics individuals o familiars, posant especial atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones que han sofert mutilació genital. La seu de Nairobi disposa d'una petita clínica pels pacients que necessiten cures mèdiques específiques.

Compartir

The Day I Will Never Forget

Reflexions més enllà del blanc o negre entorn de la mutilació genital femenina.

Mon enfant, ma soeur, songe à la douleur

Mutilar el dret al plaer i la dignitat d'una dona.