Metges sense fronteres

40 anys d'acció medicohumanitària independent
Metges Sense Fronteres és una organització medicohumanitària internacional que assisteix poblacions en situació precària, i víctimes de catàstrofes i de conflictes armats, sense discriminació per raça, religió o ideologia política. L'organització està composta per 23 seccions nacionals independents reunides sota un únic estatut. La major part dels seus fons provenen de les aportacions de més de 4,6 milions de socis i col·laboradors d'arreu del món, més de 630.000 a Espanya. Aquesta independència financera els permet decidir on i quan és necessari intervenir, sense acceptar pressions polítiques, econòmiques o religioses que condicionin l'ajuda.

WEMOS

Per a l'igualtat d'accés a l'atenció sanitària.
Wemos té com a objectiu treballar per la garantia del dret a la salut per a totes les persones, així com l'accés a la atenció sanitària de qualitat. Wemon fa pressió política sobre els governs per a promoure unes polítiques més respectuoses, que protegeixin i promoguin el dret a la salut des d'una perspectiva global, i conductes més ètiques, coherents i justes.

BUKOPHARMA

Medicaments i països empobrits: una perspectiva crítica.
BUKO Pharma-Kampagne va néixer amb l'objectiu d'examinar i vigilar les activitats de la indústria farmacèutica alemanya als països empobrits. Avui és una de les poques organitzacions amb una mirada crítica cap el mercat il·legal de medicaments. BUKO Pharma va néixer per protegir a pacients i consumidors, per donar suport a la salut com un dret humà fonamental, mantenint una visió crítica cap a les repercussions negatives d'una economia global en l'àmbit de la salut i dels medicaments.