Fairtrade Ibérica

La promoció del comerç just
Fairtrade Ibèrica és una associació sense ànim de lucre fundada amb el suport d'entitats de cooperació al desenvolupament, consumidors, medi ambient i d'acció social en general. El seu eix principal de treball és la sensibilització i informació sobre el comerç just, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en les condicions de vida dels productors. La certificació Fairtrade és un sistema internacional que garanteix mitjançant un segell que els productes compleixen amb els criteris de comerç just.

Aliança per la Mineria Responsable (ARM)

Defensant la mineria artesanal i la qualitat de vida dels miners
La Fundació Aliança per la Mineria Responsable (ARM), amb seu a Colòmbia, té la missió d'establir estàndards per a la Mineria Artesanal i de Petita Escala (MAPE) i facilitar que els productors lliuruin al mercat metalls i minerals certificats amb segells com Fairmined a través de cadenes de subministrament justes, amb la finalitat de contribuir a la transformació de la mineria artesanal en una activitat social i ambientalment responsable i millorar la qualitat de vida dels miners artesanals, les seves famílies i comunitats.