Salut sense límits

Dones promovent pràctiques saludables a les seves comunitats.
"Salud Sin Límites" és una organització peruana compromesa amb les comunitats menys afavorides que busquen millorar les seves condicions de salut com a factor clau per al seu desenvolupament integral. La seva missió és enfortir les capacitats d'aquestes comunitats perquè puguin exercir plenament el seu dret a la salut i participar en la construcció i la vigilància de les polítiques públiques que influeixen en el seu desenvolupament. Per això, treballa amb altres organitzacions i institucions públiques i privades a partir de la interculturalitat, per a què l'equitat, la inclusió, la participació de tots els ciutadans i ciutadanes i el respecte de les diferències culturals és el principi base del seu treball. L'equip de “Salud Sin Límites”, coneix la realitat de les zones d'intervenció i està compromesa amb el seu desenvolupament.
L'activista i infermera Fardhosa Mohamed és la directora local de l'organització Safewomanshood i de la Clínica Safeway Medical de Nairobi a Kenya. L'organització ofereix ajuda i suport als refugiats que viuen a Nairobi, així com informació i serveis mèdics individuals o familiars, posant especial atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones que han sofert mutilació genital. La seu de Nairobi disposa d'una petita clínica pels pacients que necessiten cures mèdiques específiques.

SAMTECH

The School of Alternative Medicine & Technology
L'escola de tecnologia SAMTECH és un centre educatiu i de servei especialitzat en medicina alternativa. La seva missió és preservar, investigar i documentar tots els coneixements existents de la medicina tradicional africana. SAMTECH juntament amb el KRSC (Karati Rural Service Centre) formen l'ART (African Renaissance Trust) que té com a missió reafirmar la integritat i la imatge dels africans mitjançant l'educació, divulgació, investigació i documentació de la seva cultura, tradicions i coneixements en àmbits com la medicina tradicional, la conservació del medi ambient i l'eco-turisme.