Women Make Movies és una organització artística multicultural, multiracial i sense ànim de lucre. Va néixer als anys 70 per facilitar la producció, distribució i promoció de documentals socials dirigits i produïts per dones. WMM ha treballat i treballa amb desenes d'organitzacions locals de dones a l'Àsia, l'Amèrica Llatina i l'Orient Mitjà. Avui en dia, WMM respresenta a més de 400 dones cineastes de tot el món i distribueix més de 500 documentals.
WRAP és una organització no governamental sense ànim de lucre que va néixer amb l'objectiu de sensibilitzar a la comunitat local sobre la violència de gènere i l'abús a menors d'edat. Ofereix atenció a dones i menors maltractats. Aquests serveis inclouen: allotjament, assessorament jurídic, atenció mèdica, suport psicològic, teràpia de parella, mediació, conciliació i reintegració a la comunitat.
L'activista i infermera Fardhosa Mohamed és la directora local de l'organització Safewomanshood i de la Clínica Safeway Medical de Nairobi a Kenya. L'organització ofereix ajuda i suport als refugiats que viuen a Nairobi, així com informació i serveis mèdics individuals o familiars, posant especial atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones que han sofert mutilació genital. La seu de Nairobi disposa d'una petita clínica pels pacients que necessiten cures mèdiques específiques.
AIDS CONSORTIUM és una de les majors xarxes de Sud-àfrica que treballen per eradicar i millorar les condicions dels pacients que pateixen el VIH/sida, amb més de 200 afiliats entre organitzacions i associacions. L'organització representa la xarxa al Consell Nacional Sud-africà del VIH/Sida. La seva missió és la de mobilitzar a la comunitat per maximitzar els recursos existents i conjuntament poder disminuir la població afectada, controlar la malaltia i sensibilitzar-la al voltant del VIH/Sida.