Totes les persones són lliures de prendre decisions sobre la seva sexualitat i el seu benestar, en un món lliure de discriminació. Partint d'aquesta premissa, va néixer la Federació Internacional de Planificació Familiar, que aglutina 142 associacions que treballen en 153 països, promovent que s'habilitin serveis per atendre i defensar els drets sexuals i reproductius de les persones, sobretot en aquells països on aquests serveis són insuficients.
La Coalició Internacional per a la Salut de la Dona (IWHC) promou la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones i adolescents, a l’Àfrica, l’Àsia, l’Amèrica Llatina i l’Orient Mitjà. L'entitat, fundada el 1984, reivindica que els drets humans, la salut i la igualtat de les dones i les nenes són essencials per a la justícia social, ambiental i econòmica del món. Per això, estableix ponts i facilita la creació d'organitzacions locals que treballin perquè totes les dones puguin accedir a la informació i els serveis necessaris per millorar la seva salut i puguin prendre decisions informades sobre sexualitat, embaràs i planificació familiar.

FEPSI

Dones compromeses a promoure la salut integral.
FEPSI és una associació formada i fundada l'any 2000 per dones provinents de la diàspora que van sentir la necessitat d'unir-se per ajudar a altres dones en situació de risc a la República Democràtica del Congo. La seva missió és aconseguir l'accés a la informació sanitària i sobretot l'accés a una atenció mèdica de qualitat per a les víctimes de la violència sexual, de desplaçats de guerra i de víctimes de desastres naturals. Avui en dia, FEPSI té un hospital amb 3 metges i 33 infermeres, 2 auxiliars de laboratori, un psicòleg i molts tècnics. L'equip té l'objectiu de proporcionar serveis d'atenció mèdica, assistència psicosocial i advocacia.

Cinema Mobile

El cinema com a poder de la consciència i estimulador del debat.
La Fundació neix arran de la realització de la pel·lícula "Fighting the Silence" com a resposta a les nombroses sol·licituds d'organitzacions locals i internacionals que volien tenir a disposició documentals per a finalitats educatives. Treballa principalment amb comunitats que no tenen accés al visionat de pel·lícules, des del plantejament que el cinema té el poder de generar consciència, estimular el debat, i iniciar el canvi en les persones i societats. La Fundació prioritza les pel·lícules que expliquen temàtiques controvertides, delicades i actuals, sobretot aquelles on les persones tenen una veu i un rostre. D'aquesta manera l'audiència pot apropar-se als conflictes que es plantegen i s'estimula el debat, amb l'esperança d'arribar a trencar el silenci que envolta sovint diferents temes tabú.

CLADEM

Comitè d'Amèrica Llatina i el Carib per a la Defensa dels Drets de la Dona.
Cladem és una xarxa feminista que treballa per contribuir a la plena vigència dels drets de la dona. La xarxa gaudeix de 15 delegacions a 15 nacions d'Amèrica Llatina i el Carib. Treballa incidint en la defensa i promovent l'exigibilitat dels drets humans amb una visió feminista i crítica. El naixement de Cladem es remunta a la III Conferència Mundial de la Dona de les Nacions Unides (Nairobi, 1985), on es va observar la necessitat d'articular estratègies a nivell regional, amb la finalitat d'unir tots els esforços per millorar la condició sociojurídica de les dones de cada regió. Així va ser com va néixer Cladem el 3 de juliol de 1987 a San José de Costa Rica.

Salut sense límits

Dones promovent pràctiques saludables a les seves comunitats.
"Salud Sin Límites" és una organització peruana compromesa amb les comunitats menys afavorides que busquen millorar les seves condicions de salut com a factor clau per al seu desenvolupament integral. La seva missió és enfortir les capacitats d'aquestes comunitats perquè puguin exercir plenament el seu dret a la salut i participar en la construcció i la vigilància de les polítiques públiques que influeixen en el seu desenvolupament. Per això, treballa amb altres organitzacions i institucions públiques i privades a partir de la interculturalitat, per a què l'equitat, la inclusió, la participació de tots els ciutadans i ciutadanes i el respecte de les diferències culturals és el principi base del seu treball. L'equip de “Salud Sin Límites”, coneix la realitat de les zones d'intervenció i està compromesa amb el seu desenvolupament.
Veure més