Medicus Mundi Aragó

Enfortint els sistemes de salut local.
Medicusmundi Aragó és una ONGD (Organització No Governamental per al Desenvolupament) especialitzada en l'àmbit sanitari, sense ànim de lucre, internacional i políticament independent. Treballa amb les poblacions locals en zones d'alt índex de pobresa. L'organització té com a objectiu fomentar l'equitat entre homes i dones, la cura mediambiental i l'enfortiment de les organitzacions locals mitjançant programes de formació i sensibilització. Segons Medicusmundi Aragó, l'única solució a llarg termini per millorar la salut és enfortir els sistemes de salut locals.

IHAFCAM

Integrated Health for All Foundation
IHAF és una organització local de Camerun, que treballa per garantir una salut de qualitat en les comunitats empobrides. El seu treball està dirigit sobretot a les persones més vulnerables com: infants, embarassades i adolescents. IHAF treballa per capacitar la població més vulnerable obtenint així millors resultats i qualitat dels serveis assegurant una salut de qualitat.

Kenya Alliance Against Malaria

Mobilitzant recursos per aconseguir l'accés equitatiu a l'atenció primària.
L'Aliança Contra la Malària de Kenya uneix a les organitzacions no governamentals que treballen per prevenir, controlar i reduir la taxa de mortalitat ocasionada per la malària. L'aliança creu que l'esforç de les organitzacions ha de ser conjunt per donar millors resultats i més efectius. Kenaam està també introduint en els seus programes altres problemes de salut per tenir una visió més global i d'aquesta manera poder millorar i contribuir a millorar la salut de les franges més vulnerables de la població.