Conflict Minerals

La denúncia dels conflictes provocats per l'extracció de minerals per a la tecnologia
Una campanya de Justícia i Pau, iniciada el 2014, per donar a conèixer la relació que hi ha entre els productes tecnològics i els conflictes armats i violacions dels drets humans als països on s'extreuen els minerals necessaris per a la seva fabricació, com l'or. Col·laboren molt estretament amb entitats de la RDC.

Centro Terra Viva - Estudos e Advocacia Ambiental

Incidint en una gestió ambiental participativa i justa
ONG de Moçambic de recerca i intervenció ambiental, col·laboradora de Medicus Mundi. Reuneix professionals de diferents àrees de gestió del medi ambient i dels recursos naturals. Especialment, treballen el Dret Ambiental, la conservació i gestió del medi ambient, la informació i educació, l'economia rural i la sociologia ambiental. Un dels seus principals objectius és el de promoure una gestió ambiental participativa i basada en la justícia

Conveni de Minamata sobre el mercuri

Tractat mundial per protegir la salut i el medi ambient dels efectes del mercuri
El Conveni de Minamata sobre el Mercuri, en vigor des de l’agost de 2017, és un tractat mundial per protegir la salut humana i el medi ambient dels efectes nocius del mercuri, una substància altament tòxica que, si s'emet o allibera a l'atmosfera, el sòl o l'aigua, pot provocar riscos greus per als éssers humans, els peixos, els ecosistemes i la fauna silvestre. Els aspectes més destacats d'aquest conveni inclouen la prohibició de noves mines de mercuri, l'eliminació gradual de les existents, la reducció de l'ús del mercuri en una sèrie de productes i processos, la promoció de mesures de control de les emissions a l'atmosfera i de les emissions a la terra i a l'aigua, així com la regulació inexistent del sector de la mineria artesanal i a petita escala. La primera Conferència de les Parts es va celebrar, del 24 al 29 de setembre de 2017, a Ginebra, Suïssa.

Aliança per la Mineria Responsable (ARM)

Defensant la mineria artesanal i la qualitat de vida dels miners
La Fundació Aliança per la Mineria Responsable (ARM), amb seu a Colòmbia, té la missió d'establir estàndards per a la Mineria Artesanal i de Petita Escala (MAPE) i facilitar que els productors lliuruin al mercat metalls i minerals certificats amb segells com Fairmined a través de cadenes de subministrament justes, amb la finalitat de contribuir a la transformació de la mineria artesanal en una activitat social i ambientalment responsable i millorar la qualitat de vida dels miners artesanals, les seves famílies i comunitats.

Diálogos

Lluitant contra les malalties provocades per les condicions de treball
ONG danesa, col·laboradora de Medicus Mundi, que promou la salut en països pobres com Bolívia, Uganda, el Nepal i les Filipines. El seu objectiu principal és prevenir les malalties, sobretot provocades per les condicions de treball en països empobrits. Part del seu treball està centrat en la recerca sobre la mineria artesanal, especialment en els països en desenvolupament, i els seus efectes socials i mediambientals. (Vídeo sobre l'ús alternatiu del mercuri per a l'extracció d'or: https://youtu.be/x6sawj0hyf0).