L’associació Vidas Sostenibles té com a objectiu consolidar-se com un agent actiu de canvi a la ciutat en temes relatius a l’ecologisme la sostenibilitat i el consum conscient. Pretén afavorir i fomentar un canvi cap a un altre model de producció i una nova cultura de consum més respectuosa amb el medi ambient i les persones mitjançant la creació d’activitats de difusió, tallers, dossiers i altres.
Aquesta organització sud-africana està formada per un grup d'activistes que utilitzen la investigació i el litigi estratègic per lluitar per la justícia social i la igualtat de les classes pobres i treballadores del país. A més, vol contribuir a la construcció d'un potent moviment ciutadà amb el suport a noves organitzacions i la formació a joves líders i activistes que vulguin participar de manera decisiva en la vida pública de l'Estat.
Associació de solidaritat internacional fundada el 1980 que promou el desenvolupament humà mitjançant la defensa del dret fonamental a la salut i una vida digna per a tothom. En el context actual treballa tant a l’Estat espanyol com en l’àmbit internacional a través de l'atenció, el testimoni i la denúncia per fer efectiu el dret a la salut per a totes les persones en situació de pobresa, desigualtat i exclusió social o que siguin víctimes de crisis humanitàries; així com per impulsar canvis en el sistema de valors i relacions econòmiques i comercials que generen iniquitat.

People's Health Movement

Els determinants socials de la salut en l'àmbit global
Xarxa internacional creada l'any 2000 i que aglutina activistes de la salut, organitzacions de la societat civil i institucions acadèmiques de tot el món, en particular de països de renda mitjana i baixa. Actualment està present a prop de 70 països amb el compromís de promoure l'atenció primària integral de salut i abordar els determinants socials, ambientals i econòmics de la salut, marcats per les creixents desigualtats en i entre nacions que generen milions de morts prevenibles, sobretot entre les persones pobres.

Yo Sí Sanidad Universal

Desobedència civil i professional per la salut
Persones usuàries i treballadores del Sistema Nacional de Salut (SNS) de l’Estat espanyol han organitzat un moviment ciutadà de desobediència civil davant la reforma sanitària recollida en el Reial decret llei 16/2012, que suposa l'exclusió de centenars de milers de persones del dret a rebre atenció sanitària i el repagament de medicaments i de certes prestacions sanitàries. L'objectiu és acompanyar les persones afectades perquè tinguin dret a l'assistència sanitària gratuïta i pública; organitzar, sostenir i protegir la desobediència civil de professionals; visibilitzar i denunciar les conseqüències del RDL 16/2012 i aconseguir la seva derogació.

La PASUCat

Plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya
Observatori creat el 2013 per professionals del sistema públic de salut i entitats del tercer sector que treballa per tal que el dret a la salut de les persones sigui respectat, especialment en el cas d'aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir al sistema sanitari públic. Per aconseguir-ho, dóna visibilitat als casos en què s'estan imposant traves burocràtiques que dificulten o neguen l'atenció sanitària de les persones que han quedat sense cobertura; pressiona les autoritats perquè exigeixin i facilitin mecanismes pel seu compliment i fa sensibilització.
Veure més