Associació fundada a Barcelona el 1963 per un grup de professionals sanitaris que realitzaven tasques de cooperació sanitària a països empobrits, i que des de llavors, de manera continuada, treballa per a què el dret a la salut sigui una realitat per a totes les persones, independentment del lloc on visquin. Per a la defensa de la salut com a Dret Bàsic, realitza projectes de cooperació sanitària internacional enfocats a l'enfortiment dels serveis públics de salut a través de l'estratègia de l'atenció primària de salut (APS), així com campanyes de sensibilització, educació i incidència política per a la defensa del dret a la salut i la sanitat pública per a tots i totes. Forma part de la Federació d'Associacions de Medicus Mundi a Espanya (FAMME) i de Medicus Mundi Internacional. La seva tasca ha estat reconeguda amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia i la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. MISSIÓ: medicusmundi Catalunya existeix per contribuir a generar canvis en la societat, fomentant una cultura de solidaritat i compromís ciutadans, que facin possible l’eradicació de la pobresa i permetin que la salut sigui un dret a l’abast de totes les persones.
Dempeus és un col·lectiu en defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’ equitat garantida. Dempeus es va començar a formar al setembre de 2008. Des de llavors el col·lectiu participa i promou actes en defensa de la salut pública.
Director de recerca del IESE (Institut d'Estudis Socials i Econòmics de Moçambic). És coordinador del grup de recerca en economia i desenvolupament i professor associat de la Universitat Eduardo Mondlane, Moçambic. Carlos és investigador associat pel departament d'estudis per al desenvolupament de SOAS (Escola d'Estudis Orientals i Africans), Universitat de Londres. Especialitzat en economia política i patrons de creixement, pobresa i dependència; industrialització, política industrial, política econòmica. Política dels fons estatals i la relació entre els fons de l'estat i els patrons de despesa i l'acumulació de capital.
La Plataforma pel Dret a la Salut és una plataforma unitària que vol trencar l’aïllament dels col·lectius en defensa de la salut i la lluita de guerrilles local, en solitari i fragmentada. La Plataforma vol convergir amb totes les entitats, grups, col·lectius i persones que es lamenten i s’indignen davant del procés que està patint el sistema de salut per tal de conscienciar i preparar mobilitzacions que facin visible el rebuig general de tota la població al desmantellament del sistema sanitari públic.

PAH

Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va néixer públicament al febrer de 2009 i des de llavors lluita pel dret a un habitatge digne per a totes les persones. La Plataforma vol donar resposta al problema social que afecta als ciutadans i ciutadanes que tenien una hipoteca i que, especialment després de la bombolla immobiliària desencadenada per la crisi, van quedar totalment desprotegits degut a la incapacitat de pagament per diversos motius, com són l’atur o la pujada de les hipoteques. En contra del marc legal actual, la PAH no lluita només contra les greus conseqüències que aquesta situació ha tingut en les persones, com són els desnonaments, sinó que treballa també les causes que han generat aquesta situació.
Es defineix com “metge de malalts i malaltes, amic, solidari i feminista, republicà, català, irònic i aprenent de comunista, que no tolera el patiment humà”. És secretari de la Plataforma Dempeus per la Salut Pública, col·lectiu en defensa del Sistema Nacional de Salut, format al setembre de 2008.
Veure més