Associació fundada a Barcelona el 1963 per un grup de professionals sanitaris que realitzaven tasques de cooperació sanitària a països empobrits, i que des de llavors, de manera continuada, treballa per a què el dret a la salut sigui una realitat per a totes les persones, independentment del lloc on visquin. Per a la defensa de la salut com a Dret Bàsic, realitza projectes de cooperació sanitària internacional enfocats a l'enfortiment dels serveis públics de salut a través de l'estratègia de l'atenció primària de salut (APS), així com campanyes de sensibilització, educació i incidència política per a la defensa del dret a la salut i la sanitat pública per a tots i totes. Forma part de la Federació d'Associacions de Medicus Mundi a Espanya (FAMME) i de Medicus Mundi Internacional. La seva tasca ha estat reconeguda amb el Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia i la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. MISSIÓ: medicusmundi Catalunya existeix per contribuir a generar canvis en la societat, fomentant una cultura de solidaritat i compromís ciutadans, que facin possible l’eradicació de la pobresa i permetin que la salut sigui un dret a l’abast de totes les persones.
Associació de solidaritat internacional fundada el 1980 que promou el desenvolupament humà mitjançant la defensa del dret fonamental a la salut i una vida digna per a tothom. En el context actual treballa tant a l’Estat espanyol com en l’àmbit internacional a través de l'atenció, el testimoni i la denúncia per fer efectiu el dret a la salut per a totes les persones en situació de pobresa, desigualtat i exclusió social o que siguin víctimes de crisis humanitàries; així com per impulsar canvis en el sistema de valors i relacions econòmiques i comercials que generen iniquitat.

People's Health Movement

Els determinants socials de la salut en l'àmbit global
Xarxa internacional creada l'any 2000 i que aglutina activistes de la salut, organitzacions de la societat civil i institucions acadèmiques de tot el món, en particular de països de renda mitjana i baixa. Actualment està present a prop de 70 països amb el compromís de promoure l'atenció primària integral de salut i abordar els determinants socials, ambientals i econòmics de la salut, marcats per les creixents desigualtats en i entre nacions que generen milions de morts prevenibles, sobretot entre les persones pobres.

Yo Sí Sanidad Universal

Desobedència civil i professional per la salut
Persones usuàries i treballadores del Sistema Nacional de Salut (SNS) de l’Estat espanyol han organitzat un moviment ciutadà de desobediència civil davant la reforma sanitària recollida en el Reial decret llei 16/2012, que suposa l'exclusió de centenars de milers de persones del dret a rebre atenció sanitària i el repagament de medicaments i de certes prestacions sanitàries. L'objectiu és acompanyar les persones afectades perquè tinguin dret a l'assistència sanitària gratuïta i pública; organitzar, sostenir i protegir la desobediència civil de professionals; visibilitzar i denunciar les conseqüències del RDL 16/2012 i aconseguir la seva derogació.

La PASUCat

Plataforma per una atenció sanitària universal a Catalunya
Observatori creat el 2013 per professionals del sistema públic de salut i entitats del tercer sector que treballa per tal que el dret a la salut de les persones sigui respectat, especialment en el cas d'aquells col·lectius amb majors dificultats per accedir al sistema sanitari públic. Per aconseguir-ho, dóna visibilitat als casos en què s'estan imposant traves burocràtiques que dificulten o neguen l'atenció sanitària de les persones que han quedat sense cobertura; pressiona les autoritats perquè exigeixin i facilitin mecanismes pel seu compliment i fa sensibilització.
Dempeus és un col·lectiu en defensa del Sistema Nacional de Salut amb tot el seu caràcter assolit: públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’ equitat garantida. Dempeus es va començar a formar al setembre de 2008. Des de llavors el col·lectiu participa i promou actes en defensa de la salut pública.
Veure més