Amics de la terra

Per la justícia social i ambiental
Amigos de la Tierra és una associació ecologista que té la missió de fomentar un canvi local i global cap a una societat respectuosa amb el medi ambient, justa i solidària. Lluiten per aconseguir que el centre de les polítiques siguin les persones i la Terra, i per això denuncien empreses i administracions alhora que proposen solucions per aconseguir un món més just.
Feniss neix a Barcelona amb el compromís de contrigbuir a l’eliminació de l’obsolesceència programada, la conservació dels recursos naturals i la qualitat de vida de les persones, participant de forma activa en el canvi cap a un model econòmic i social basat en la sostenibilitat.
Zero Waste Europe és un moviment que no para de créixer i que inclou a comunitats, empreses, experts, influencers i altres agents de canvi que treballen junts amb la mateixa missió: eliminar els residus a la nostra societat.
iFixit és una comunitat global de persones que s'ajuden mútuament a arreglar coses. Entre tots, estan construint el manual gratuït per reparar qualsevol cosa i lluitar, així, contra l'obsolescència programada i la contaminació tecnològica.
És una confederació de més de 300 grups ecologistes distribuïts per pobles i ciutats. Forma part de l'anomenat ecologisme social, que entén que els problemes mediambientals tenen el seu origen en un model de producció i consum cada vegada més globalitzat, del que deriven també altres problemes socials, i que cal transformar si es vol evitar la crisi ecològica. Per a això realitza campanyes de sensibilització, denúncies públiques o legals contra aquelles actuacions que danyen el medi ambient, alhora que elabora alternatives concretes i viables en cadascun dels àmbits en els quals desenvolupa la seva activitat.

Projecte Captor

Sensors per recollir dades de contaminació
El projecte CAPTOR fa servir sensors de baix cost per recollir dades en tres regions europees molt afectades per la contaminació per ozó troposfèric. Aquests sensors de baix cost, que s’han desenvolupat posant especial cura en la qualitat de les dades, seran gestionats i mantinguts pels propis usuaris. Els objectius del projecte CAPTOR s’adrecen, en general, al problema de la contaminació de l’aire i, particularment, en la monitorització de l’ozò troposfèric. A partir dels gasos que s’emeten en entorns urbans i industrials, a les zones rurals es generen les reaccions químiques que formen aquest gas.
Veure més