Flyer Resum Mostra Cinema 2016

Flyer de resum de la programació de la Mostra de Cinema 2016: Salut, Drets, Acció.