1$ pour 1 vie

Quan la investigació sanitària es mou per prioritats de negoci, les malalties no rentables esdevenen malalties oblidades.
Els tractaments contra la malària i altres malalties que només afecten les persones pobres del món no han estat mai una prioritat de la recerca mèdica i farmacèutica. Aquest documental ens mostra com la lluita d'organitzacions i persones vinculades a la investigació, la medicina o la indústria farmacèutica ha permès desenvolupar medicaments assequibles contra les "malalties oblidades". Com l'ASAQ, un fàrmac antimalàric que es ven per 1 dòlar.

Kill or cure? Neglected Diseases

Moltes de les malalties oblidades es podrien prevenir i eradicar, si es consideressin prioritàries pels sistemes de salut pública.
La meitat de les morts al món estan causades per malalties que es poden tractar de manera senzilla i econòmica, però que sovint són desateses. Per això, una part creixent de la comunitat científica reclama una redistribució dels recursos que cada any es destinen a combatre malalties més conegudes com la SIDA, la malària i la tuberculosi. I és que, amb el tractament de les malalties oblidades no només se salven vides, sinó que millora la salut i la resistència de les persones a aquestes tres grans afeccions.

El medicament, un dret segrestat

Qui determina el preu d'un medicament? Quins interessos fan prevaldre la investigació del tractament d'una malaltia i no d'una altra? Quines conseqüències té això sobre la ciutadania?
El documental recull una sèrie d’entrevistes realitzades a importants personalitats de l’àmbit de la salut que posen de manifest la corrupció del sistema de recerca, desenvolupament, regulació i comercialitzacó de medicaments. Testimonis recollits a Sierra Leone, on l’elevat preu dels medicaments ha generat un mercat negre, Suïssa (Assemblea de l’OMS 2010), Colòmbia (cas Kaletra) i Espanya evidencien clarament que l’accés als medicaments és, actualment, un dret segrestat.

Malaria: Killer Number One

La magnitud del poder de destrucció d'una malaltia depèn directament de les condicions de l'entorn.
La malària és la primera causa de mort en molts països del sud del Sàhara. Etiòpia és un dels llocs on la incidència és més gran. La pobresa extrema, la malnutrició i la manca d’atenció sanitària ajuden la malaltia a estendre’s ràpidament. Davant d’aquesta situació, els esforços es dirigeixen a trobar noves cures (la resistència als medicaments contra la malària és un problema creixent a l’Àfrica), augmentar la prevenció i fer arribar l’atenció sanitària al màxim nombre de població. Donada la manca de recursos del país, la participació de la comunitat internacional és bàsica.

Chagas Un mal escondido

Una malaltia molt estesa, però malauradament massa oblidada i amagada.
Filmat a l'interior d'Argentina, aquest documental dóna veu a les persones que pateixen Chagas, i a aquelles que treballen buscant una cura a aquesta malaltia que afecta 20 milions de persones a Llatinoamèrica i als Estats Units, però és pràcticament desconeguda per al públic general.