Aquesta és una de les preguntes que es formula aquest documental, que exposa els efectes del creixement de la població en el medi ambient, però també en la qualitat de vida de les persones, en un món on cada vegada hi ha més pobresa i desigualtats. A través de testimonis d’activistes i experts en salut, el film parlarà sobre qüestions com la planificació familiar com a una de les solucions per reduir la pobresa, però també hi haurà intervencions reveladores sobre quins actors juguen un paper important perquè aquestes solucions no arribin.

Nada personal

Esterilitzacions forçoses imposades pel Govern.

Dirigida per Giulia Tamayo i Carlos Cárdenas

Tags Dona, Drets reproductius, Esterilització, Mortalitat, Salut pública

Lluites relacionades CLADEM

Basat en la investigació sobre les irregularitats en l’aplicació del Programa Nacional de Salut Reproductiva i Planificació Familiar del Perú (1996-2000), Nada Personal recull alguns dels testimonis dels centenars de dones de les zones rurals del Perú que es van sotmetre a esterilitzacions quirúrgiques. Pràctiques abusives, sense consentiment previ, complicacions postoperatòries, morts causades per negligències, precàries condicions d'higiene...El film posa de manifest com es van portar a terme aquestes operacions, assenyala la responsabilitat del govern de Fujimori i apunta les causes que van propiciar aquest tipus d'actuacions.