1$ pour 1 vie

Quan la investigació sanitària es mou per prioritats de negoci, les malalties no rentables esdevenen malalties oblidades.
Els tractaments contra la malària i altres malalties que només afecten les persones pobres del món no han estat mai una prioritat de la recerca mèdica i farmacèutica. Aquest documental ens mostra com la lluita d'organitzacions i persones vinculades a la investigació, la medicina o la indústria farmacèutica ha permès desenvolupar medicaments assequibles contra les "malalties oblidades". Com l'ASAQ, un fàrmac antimalàric que es ven per 1 dòlar.

Kill or cure? Neglected Diseases

Moltes de les malalties oblidades es podrien prevenir i eradicar, si es consideressin prioritàries pels sistemes de salut pública.
La meitat de les morts al món estan causades per malalties que es poden tractar de manera senzilla i econòmica, però que sovint són desateses. Per això, una part creixent de la comunitat científica reclama una redistribució dels recursos que cada any es destinen a combatre malalties més conegudes com la SIDA, la malària i la tuberculosi. I és que, amb el tractament de les malalties oblidades no només se salven vides, sinó que millora la salut i la resistència de les persones a aquestes tres grans afeccions.

Invisibles

Enfocant les dures realitats oblidades d'aquest món.

Dirigida per Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, Fernando León de Aranoa, Wim Wenders.

Tags Guerra, Conflicte, Drets humans, Infància, Chagas, Malalties oblidades

Lluites relacionades FEPSI

Produïda amb el suport de Metges Sense Fronteres i combinant documental i ficció, Invisibles és un projecte que, des de la mirada de reconeguts realitzadors i realitzadores, retrata cinc històries diferents sobre conflictes oblidats com el dels nens soldat d'Uganda, les agressions sexuals a les dones congoleses o la violència dels grups armats de Colòmbia.També denuncien que la comunitat científica i els governs han invisibilitzat o infravalorat la repercussió de determinades malalties, i els factors nocius que les originen, en els col·lectius més desafavorits, com el mal de Chagas, o el vincle directe d'un component com l'eflornitina en l'aparició de la malaltia de la son.

Chagas Un mal escondido

Una malaltia molt estesa, però malauradament massa oblidada i amagada.
Filmat a l'interior d'Argentina, aquest documental dóna veu a les persones que pateixen Chagas, i a aquelles que treballen buscant una cura a aquesta malaltia que afecta 20 milions de persones a Llatinoamèrica i als Estats Units, però és pràcticament desconeguda per al públic general.