1$ pour 1 vie

Quan la investigació sanitària es mou per prioritats de negoci, les malalties no rentables esdevenen malalties oblidades.
Els tractaments contra la malària i altres malalties que només afecten les persones pobres del món no han estat mai una prioritat de la recerca mèdica i farmacèutica. Aquest documental ens mostra com la lluita d'organitzacions i persones vinculades a la investigació, la medicina o la indústria farmacèutica ha permès desenvolupar medicaments assequibles contra les "malalties oblidades". Com l'ASAQ, un fàrmac antimalàric que es ven per 1 dòlar.

Malaria en África: luchar contra una enfermedad erradicable

En un món globalitzat, la responsabilitat pels efectes d'una malaltia en un país empobrit, també és global.

Dirigida per Beatriz Barrabés i Vicente Pizarro

Tags Àfrica, Malària, Medicaments, Medicaments esencials, Salut pública, Atenció sanitària

Lluites relacionades Medicus Mundi Aragó, IHAFCAM

Donar a conèixer la malària és un element clau per combatre aquesta malaltia eradicable. A través de la situació del Camerun descobrim els problemes a què s’enfronta l’Àfrica tant per curar com per prevenir la malaltia: dificultats d’accés a l’assistència sanitària i als medicaments, manca de mitjans i de consciència per a la prevenció. El que es posa en relleu és la importància d'un compromís global per acabar amb aquest drama humà que, a més, frena el desenvolupament dels països cap a unes millors condicions de vida.

Malaria: Killer Number One

La magnitud del poder de destrucció d'una malaltia depèn directament de les condicions de l'entorn.
La malària és la primera causa de mort en molts països del sud del Sàhara. Etiòpia és un dels llocs on la incidència és més gran. La pobresa extrema, la malnutrició i la manca d’atenció sanitària ajuden la malaltia a estendre’s ràpidament. Davant d’aquesta situació, els esforços es dirigeixen a trobar noves cures (la resistència als medicaments contra la malària és un problema creixent a l’Àfrica), augmentar la prevenció i fer arribar l’atenció sanitària al màxim nombre de població. Donada la manca de recursos del país, la participació de la comunitat internacional és bàsica.