Dr Jack's Journey

En un món on globalització signifiqués diversitat, els avenços científics no entrarien en conflicte amb el coneixement i els beneficis de la medicina tradicional.

Dirigida per Mark Turner

Tags Medicina tradicional, Àfrica

Lluites relacionades SAMTECH

La conjunció de medicina tradicional i occidental segueix essent un dels grans temes de debat a l’Àfrica. El doctor Jack Githae, de Kenya, és un gran especialista en les propietats curatives de la gran varietat de plantes que creixen per tot el territori. Des de la seva experiència se’ns planteja la necessitat de no abandonar aquest camí a l’hora de dissenyar els tractaments de salut en els països africans.

N’na, la mère de Réo

La convivència entre les pràctiques tradicionals i la medicina oficial al voltant de la salut materna, en un context en què les dificultats d'accés a la salut per a la ciutadania de Burkina Faso són evidents.

Dirigida per Rachel Médah, Robert Cassan, Jean-Pierre Jacob

Tags Naixement, Part, Medicina tradicional, Empoderament, Drets reproductius, Mujer, Atenció sanitària, Salut pública, Àfrica

Lluites relacionades Hamlin Fistula International

Salimata Kamouni, llevadora tradicional, exerceix el seu ofici a mig camí entre la tradició i la formació que l'Estat de Burkina Faso li va donar en el marc de la política "8.000 centres d'atenció primària per a 8.000 viles". El documental es centra en la salut materna i planteja la relació entre les pràctiques tradicionals i la medicina oficial, la manca de personal sanitari i la dificultat per fer arribar els tractaments a tota la població.

At highest risk

Com evitar la mortalitat materna a les zones més inaccessibles?
El Perú presenta una de les taxes de mortalitat materna més alta de Sud-Amèrica. A les regions més inaccessibles del sud dels Andes, la pressió de les polítiques internacionals per aturar la mortalitat materna i infantil és alta i sovint entra en contradicció amb les tradicions andines. A través de Judyth, una dona andina de 27 anys embarassada, el film es pregunta: és possible establir ponts entre el naixement tradicional i l’institucional, entre la medicina institucional i les tradicions mil·lenàries dels Andes?