Nota de premsa Mostra Salut, Drets, Acció 2017

Informació de la programació dels documentals que es projectaran i els participants als debats posteriors organitzats.