DETERMINANTS DE SALUT

DETERMINANTS DE SALUT

Qui té unes males condicions laborals, té més problemes de salut. Qui no té accés a un habitatge o una alimentació dignes, té més problemes de salut. Qui viu en un barri empobrit, té una esperança de vida més baixa que els qui viuen en un barri benestant. Què més cal per entendre que les desigualtats socials són violències contra el dret a la salut?

Veiem-ho!