sala d'espera buida

SALUT COMUNITÀRIA

Necessitem un sistema sanitari orientat a promoure la salut quotidiana (i no només a curar malalties) i això només pot fer-se des de l’atenció primària i les iniciatives comunitàries en salut. 

INFOGRAFIA?