Personal sanitari

Carta oberta als governs i institucions de la UE

Poseu fi al bloqueig de l’augment de la producció de les vacunes i doneu prioritat a la salut per davant del benefici

 

A l’atenció de: 

 

L’Excel·lentíssim Senyor Josep Borrell Fontelle, Alt Representant/Vicepresident de la Unió Europea

 

L’Excel·lentíssima Senyora Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comissió Europea

 

L’Honorable Valdis Dombrovskis, Comissari de Comerç 

 

L’Honorable Stella Kyriakides, Comissària de Salut i Seguretat Alimentària

 

L’Honorable Bernd Lange, President de la Comissió de Comerç Internacional

 

L’Honorable Pascal Canfin, President de la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària

 

L’Honorable Tomas Tobé, President de la Comissió de Desenvolupament

 

L’Honorable Manfred Weber, President del grup PPE al Parlament Europeu

 

L’Honorable Iratxe García Pérez, Presidenta del grup S&D al Parlament Europeu

 

L’Honorable Dacian Cioloș, President del grup Renew Europe al Parlament Europeu

 

L’Honorable Manon Aubry i l’Honorable Martin Schirdewan, Co-Presidents del grup de l’Esquerra - GUE al Parlament Europeu

 

El 7 d’abril, el Dia Mundial de la Salut, nosaltres, una àmplia coalició d’organitzacions civils d’arreu d’Europa, exigim urgentment als nostres governs i a les institucions de la UE que implementin una resposta a la Covid-19 basada en la solidaritat global, i que actuïn per garantir que les vacunes i els productes mèdics contra la Covid-19 són accessibles per tothom, arreu del món. Cal augmentar la producció d’aquests productes el més aviat possible. Per aconseguir-ho, els drets de propietat intel·lectual (DPI) s’han de suspendre temporalment i la tecnologia de producció i el coneixement necessaris s’han de compartir a nivell global. Hem d’actuar immediatament per evitar que la pandèmia passi a la història com un fracàs moral per part dels països rics en detriment de les vides de persones vulnerables de tot el món.

 

Més d’un any després des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, Europa segueix sense saber reaccionar a la propagació del virus. La pandèmia no només ha segat 860.892 * vides a tot el continent, sinó que també ha posat sota una pressió immensa els treballadors sanitaris i els sistemes de salut. De fet, la pandèmia ha evidenciat d’una manera molt concreta les febleses més importants dels nostres sistemes sanitaris. Després d’anys de retallades constants als serveis públics i de polítiques d’austeritat, els sistemes sanitaris no estaven preparats per fer front a una pandèmia d’aquestes dimensions, i si segueixen en peu és gràcies únicament a la dedicació de les persones que hi treballen.

 

Es podria esperar que, sota una circumstància tan excepcional com és una pandèmia mundial, la lògica del benefici deixaria de prevaldre sobre la vida i la manutenció de les persones. I, certament, al principi de la pandèmia es van fer declaracions en aquest sentit. Molts funcionaris de la UE, inclosa Ursula Von Der Leyen, ens van assegurar que la UE hauria de tractar, i així ho faria, la vacuna contra la Covid-19 com un bé públic global. Durant aquest temps, diversos funcionaris de la UE i dels seus Estats Membre ens van fer creure que es reaccionaria a la pandèmia per mitjà de mecanismes globals com l’Accelerador ACT, el qual permetria els països accedir als productes necessaris independentment dels seus ingressos.

 

Contràriament a aquestes primeres promeses, ara estem presenciant el nacionalisme extrem de les vacunes defensat per molts països occidentals. Els països d’ingressos alts han acaparat el 53% de les vacunes disponibles tot i representar només el 14% de la població global, ignorant les necessitats dels altres. La quantitat que els països europeus han promès a COVAX, el mecanisme liderat per la OMS per garantir vacunes als països d’ingressos mitjans i baixos, és, a més de molt benvinguda, totalment insuficient per assegurar un accés equitatiu. Segons l’Economist Intelligence Unit, als països en vies de desenvolupament, el desplegament massiu de la vacuna no s’aconseguirà abans del 2023, si és que s’arriba a aconseguir”.

 

Els mecanismes de solidaritat global no només es van quedar en lletra morta a causa d’un finançament insuficient i del nacionalisme de les vacunes, sinó que els països d’ingressos alts han obstaculitzat la distribució equitativa de la vacuna a l’Organització Mundial del Comerç. El Regne Unit, Noruega, Estats Units i la Unió Europea són alguns dels pocs països que actualment bloquegen una proposta per dispensar alguns aspectes de l’acord TRIPs (sobre els Drets de Propietat Intel·lectual) ** presentada per l'Índia i Sudàfrica l’octubre del 2020. Aquesta proposta permetria que els països poguessin decidir no concedir ni fer complir les patents i altres drets de propietat intel·lectual (DPI) relacionats amb els productes per combatre la Covid-19, com ara fàrmacs, vacunes, mascaretes i respiradors, mentre duri la pandèmia. Això proporcionaria l’espai legal per col·laborar en i+D, producció, augment de fabricació i distribució de solucions contra la Covid-19, com ara les vacunes.

 

La suspensió temporal dels DPI és l'única manera d’augmentar la producció i generalitzar l’accés a la vacuna ràpidament. L’ús d’eines com les llicències obligatòries que la UE defensa a l'Organització Mundial del Comerç no permetran aconseguir el mateix resultat. Sabem per experiències passades que la introducció d’aquestes llicències pot trigar anys, i la seva implementació és certament qüestionable en un context com l’actual, atès que, anteriorment, la UE s’ha mostrat molt crítica amb altres països per haver emprat aquestes llicències obligatòries.

 

Finalment, a més de dispensar temporalment aquests DPI, cal que els nostres governs exigeixin que els fabricants comparteixin els coneixements sobre la producció de les vacunes contra la Covid-19. Durant una pandèmia, el secretisme industrial no pot tenir cabuda. La UE té l’imperatiu moral d’actuar en consonància amb allò que demana la seva població: les enquestes recents demostren que, de mitjana, un 69% de la població dels països occidentals creuen que els governs haurien d’assegurar-se que els coneixements i els procediments científics relacionats amb les vacunes es comparteixen amb fabricants qualificats arreu del món. ***

 

La UE va fer grans inversions per a la investigació, el desenvolupament i la producció de les vacunes, contribuint així a accelerar l’accés a noves vacunes en unes circumstàncies sense precedents. Tot i això, hem vist que les institucions europees no van posar cap condició a aquestes inversions proporcionades a la indústria farmacèutica: van signar contractes poc transparents per mitjà dels quals no retenien cap mena de control sobre qui tindria accés a aquests béns finançats amb diners públics, a quin preu o quan, mentre que els beneficis de les empreses farmacèutiques han estat enormes.

 

Per això avui, en el Dia Mundial de la Salut, ens adherim a la Iniciativa Ciutadana Europea Dret a una Cura – Que ningú no es lucri amb la pandèmia, la qual fa referència a totes les preocupacions expressades en aquesta carta per mitjà de demandes concretes a la Comissió Europea. La Covid-19 s’ha convertit en un gran negoci lucratiu a costa de la salut i la vida de les persones de tot el món. Les institucions de la UE i els governs dels països europeus s’han de responsabilitzar de la situació i modificar la seva reacció a la pandèmia de la Covid-19, tot garantint que tothom tingui accés a les vacunes i que l’interès de les empreses farmacèutiques no passi per davant de la salut de les persones. L'única resposta efectiva a la pandèmia de la Covid-19 és d’escala global i parteix de la solidaritat global.

 

La Iniciativa Ciutadana Europea es pot signar aquí: www.noprofitonpandemic.eu

 

Molt atentament,

 

People Health Movement 

https://phmovement.org/

 

European Network against privatization and commercialization of Health and Social protection.

http://europe-health-network.net/

 

* A partir de dades de OurWorldInData i de Bloomberg; les dades representen Europa en el seu conjunt. Última consulta el 16 de març del 2021. Disponibles a: https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/ i https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

 

** La dispensació exigeix una derogació temporal, tal com es contempla dins del marc legal dels acords de l’Organització Mundial del Comerç*, el qual permet derogacions en el cas de circumstàncies excepcionals, una condició que la pandèmia actual compleix àmpliament. L’Article IX, punts 3 i 4 de l’Acord de Marràqueix de la OMC (llegiu l'Acord aquí), estableix que, en circumstàncies excepcionals, es pot decidir dispensar de certes obligacions dels tractats de l’OMC, com els TRIPs, a la Conferència Ministerial de l’OMC (en l’interval entre Conferències, el Consell General de l’OMC es faria càrrec d’aquesta funció). La dispensa ha de contenir una justificació basada en les circumstàncies excepcionals, les condicions i el període en què finalitza la dispensa. Les dispenses de més d’un any es revisaran a les Conferències Ministerials anualment fins el moment que acabin.

 

*** Els resultats de l’enquesta duta a terme per YouGov per cada país són: EUA, 69%; França, 63%; Alemanya, 70%; i el Regne Unit, 74%; amb una mitjana combinada entre tots els països del 69%. Totes les dades, a menys que s’especifiqui el contrari, provenen de YouGov Plc. La mida de la mostra total va ser de 1351 adults als EUA, 1788 adults al Regne Unit, 1010 adults a França i 2039 adults a Alemanya. El treball de camp es va dur a terme entre el 23 i el 26 de febrer del 2021. L’enquesta es va dur a terme per internet. Les dades han estat ponderades i són representatives de tots els adults (de més de 18 anys) de cada país (EUA, Regne Unit, França i Alemanya).