Els drets fonamentals no són independents els uns dels altres, i les violències contra el dret a la salut no estan deslligades de les violències ambientals, les discriminacions, el sistema patriarcal.

És part del nostre objectiu contribuir a unir les lluites entorn al dret a una vida digna.