noia amb altaveu a una manifestació pel dret d'igualtat de gènere

FEMINISMO Y GÉNERO

En una societat patriarcal, les dones pateixen la construcció d’un sistema sanitari i d’un model de salut des d’una mirada masculina.

 

Els tractaments i l’educació en salut estan pensats originalment des de la perspectiva de l’home; les necessitats en salut de les dones són sovint considerades menys prioritàries i sovint posades en dubte o infra-explorades.

 

Els feminismes lluiten per la igualtat, també en l’accés a la salut. La salut és part del feminisme.